V36 Bw Heiligenhafen Sommer 1957

1957 Sommer Triebfahrzeugumlauf V36 BwHeiligenhafen